A suttogó módszer: varázslat, mítosz vagy egy technika

Ahány tréner, annyiféle ló kiképzési módszer ismeretes a „brutális” betörési taktikától egészen a szelíd, tiszteletteljes módszerig.

Vérteslovason a szelíd, suttogó módszerrel bírja Laci együttműködésre lovainkat, amit bemutatóinkon mindig óriási áhítattal csodálnak a vendégeink.

A progresszív ló kiképzés és a szelíd módszer közötti különbségek figyelemreméltók, és hatalmas szakadék tátong közöttük.

Míg a durva módszerek a fájdalomra és a megfélemlítésre alapoznak, a suttogó technika a lóval való kommunikáció és az együttműködés jegyében valósul meg.

„Egy jó tréner képes elérni, hogy a ló bármit megtegyen neki, de az igazán nagy edző úgy képzi a lovat, hogy az magától is meg akarja tenni.” – vallotta Monty Roberts a suttogó módszertan megalkotója.

A módszer kizár minden olyan eszközt, ami a lónak fájdalmat okoz, éppen ezért a hagyományos betörés szót sem ismeri el.

A suttogó módszer során nem akarjuk az állat szellemét, lényét lerombolni, helyette partneri kapcsolatot alakítunk ki vele.

A ló képes a gondolkodásra, és a suttogó technikával rá tudjuk venni, hogy maga döntsön a tetteiről, a saját életéről. Képes különbséget tenni aközött, hogy azért tesz meg valamit, mert maga akarja, vagy mert úgy érezte, rákényszerítik.

A hagyományos képzések során gyorsan akarnak eredményeket elérni, a suttogó technika időigényes, és bele kell adni szívünket és lelkünket. Ez nem egy elvégzendő munka, ez szenvedély és elhivatottság.

A belefektetett idő azonban sokszorosan meghálálja a sok törődést, mert a suttogó módszerrel képzett ló kvázi megállapodást köt az emberrel. Azt kommunikálja, hogy rendben, megteszem, amire kérsz, mert nekem is jónak tűnik. Ez az igazi győztes-győztes együttműködés.

Milyen a jó suttogó?

A lovas kiképző, aki kommunikációra törekszik a lóval, gyengéd és türelmes, nagy eséllyel el tudja sajátítani a suttogó módszert. Képes arra, hogy a finom technikák alkalmazásával a ló megértse, milyen feladatok elvégzésére kérik, és így válik partnerré a trénerrel.

Ehhez nélkülözhetetlen pár emberi tulajdonság, melyek közül a legfontosabbak:

  • Tisztelet és alázat a lóval szemben.
  • Nyitottság és kíváncsiság a tanulás iránt.
  • A ló viselkedésének megértése.
  • Fókuszált megfigyelési képesség.
  • Finom kezek.
  • Türelem és együttérzés.
  • Annak a felismerése, hogy a ló is egy érző lény.
  • A suttogó módszer alkalmazása

A suttogó technika egyik kulcskifejezése a kommunikáció. A kommunikáció áthatja az emberek mindennapos életét. Ha rosszul fejezzük ki magunkat, nem vesszük figyelembe mások motivációit, hangulatát és igényeit, akkor könnyen félrecsúsznak az emberi kapcsolatok.

Belátható, hogy ha rossz módszerrel közeledünk embertársaink felé, legyen az egy családtag, egy kolléga, vagy az iskolában egy problémás és kamasz gyermek, az eredmény drámai lehet.

A suttogó módszer főszereplője egy az emberhez képest hatalmas állat, a ló.

Ha képesek vagyunk egy nálunk erősebb és nagyobb, a nyelvünket nem beszélő állattal együttműködni, akkor miért ne vehetnénk át ezeket a technikákat az embertársainkkal való hatékonyabb kommunikáció kialakítására?

Vérteslovason a legtöbb osztálykiránduláson vagy céges gyerektáborban részt vevő gyerekcsoportoknak kérik a suttogó bemutatót. Az erre érzékeny gyerekek és felnőttek szavak nélkül is átérzik a gyengédség közösségépítő erejét és üzenetét.

A suttogó bemutató érzékenyít. Segít abban, hogy megnyíljunk egymás jobb megismerésére és arra ösztönöz, hogy az önös érdekek elé helyezzük a mindenki számára előnyös együttműködés fontosságát.

Hozzászólások